Villkor och föreskrifter

Köpvillkor

1. Företagsinformation
Västernorrlands Skog & Trädgård
969798-1703
Väst Para 124
881 92 Sollefteå

Ångerrätt

2. När du köper en vara på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Västernorrlands Skog & Trädgård inom 14 dagar från att du eller någon person du utser, tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Västernorrlands Skog & Trädgård om ditt beslut att utöva ångerrätten (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett).
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut. Du som kund betalar returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har tagit emot varan. Varan ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Västernorrlands Skog & Trädgård
När du utövar din ångerrätt kommer Västernorrlands Skog & Trädgård att betala tillbaka det belopp du betalat för varan inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den vanligaste standardleverans vi erbjuder).
På det belopp som ska återbetalas har Västernorrlands Skog & Trädgård rätt att dra av en summa som motsvarar varans värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Västernorrlands Skog & Trädgård betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då Västernorrlands Skog & Trädgård tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Västernorrlands Skog & Trädgård får dock vänta med återbetalningen tills Västernorrlands Skog & Trädgård tagit emot varan eller du har visat att varan har returnerats. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


Reklamationsrätt


3. Du har alltid tre års reklamationsrätt på varor som köpts på sajten. Reklamationsrätten gäller varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill reklamera fel i en beställd vara ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Västernorrlands Skog & Trädgård kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Västernorrlands Skog & Trädgård står för returfrakten för godkända reklamationer.
När den reklamerade varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Västernorrlands Skog & Trädgård dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Västernorrlands Skog & Trädgård strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Västernorrlands Skog & Trädgård mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Västernorrlands Skog & Trädgård förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Västernorrlands Skog & Trädgård Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Betalningsvillkor

4. Vi accepterar:
Klarna - Köp direkt
Apple Pay
Google Pay
VISA
Mastercard
Klarna - Dela upp
Paypal
Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Leveranskostnader tillkommer.


Avtalshantering

5. Det är möjligt att ingå avtal om köp på svenska. Avtal arkiveras och hålls tillgängliga för konsumenten.

Garantier

6. Västernorrlands Skog & Trädgård har normalt sett 12 månaders garanti mot material- eller fabrikationsfel på produkter om inget annat anges. För att garantin ska gälla så måste produkterna ha hanterats på normalt sätt och inte utsatts för påfrestningar utöver det vanliga. Vid slarv eller felaktig hantering så gäller inga garantier. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. Vid garanti- och andra serviceärenden betalar kunden alltid frakten till service och vi eller serviceverkstaden står för frakten ut till kunden.


Leveranskostnader

7. Västernorrlands Skog & Trädgård levererar endast inom Sverige. Fraktkostnad enligt:
Beställningens totala värde (SEK)
Fraktkostnad (SEK)
1 - 1.000
49
1.001 - 19.999
89
20.000 - 50.000
3.000
50.001 - 400.000
5.000
OBS! Vissa artiklar, såsom släpkärror, har egna leveranskostnader pg a att de inte passar ramen för de vanliga leveransmetoderna.


Leveranstid

8. Beräknad leveranstid anges inför det att köpet genomförs. Om Västernorrlands Skog & Trädgård inte kan leverera inom avtalad tid kommer Västernorrlands Skog & Trädgård utan dröjsmål och om möjligt informera konsumenten om anledningen till förseningen och upplysa om en ny leveranstidpunkt.


Tvist

9. Om tvist skulle uppstå och parterna inte på egen hand kan lösa tvisten kan en konsument vända sig till konsumentvägledning eller till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvister kan även prövas av allmän domstol.


Övrigt

10. Västernorrlands Skog & Trädgård tillämpar i övrigt gällande konsumentskyddslagstiftning.